POZOR ZMENA

Pokyny pri nástupe do školy

2. septembra 2020

V súvislosti so zmenou uverejnenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu uverejňujeme nový dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka. Pôvodný dotazník je neplatný. Za spôsobené komplikácie sa ospravedlňujeme.

  • nástup do školy 8:00
  • žiaci od II. ročníka vyššie sa stretnú v triedach podľa priloženého plánu školy
  • žiaci I. ročníka sa zhromaždia v jedálni školy
  • všetci žiaci vstupujú do budovy školy s rúškom
  • žiaci si pri vstupe do budovy dezinfikujú ruky
  • rodičia a cudzie osoby nevstupujú do budovy školy
  • žiaci pri prvom nástupe do školy predložia a odovzdajú triednemu učiteľovi Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (viz. priložené dokumenty)
  • zahraniční študenti sa pri vstupe do budovy školy preukážu negatívnym výsledkom testu na COVID-19

Súbory na stiahnutie: