Odbory

Si deviatak a nevieš kam? Tak pridaj sa k nám.

Súkromná stredná odborná škola podnikania v Senici ti ponúka dva študijné odbory:

6327 M - Ekonomické a administratívne služby v podnikaní

Študijný odbor Ekonomické a administratívne služby v podnikaní  je určený pre študentov, ktorí majú záujem o vzdelanie ekonomického charakteru ukončené maturitnou skúškou. Profilové predmety tohto odboru sú ekonomika, účtovníctvo, manažment, marketing, právna náuka. V rámci tohto odboru ponúkame možnosť študovať  v systéme duálneho vzdelávania.

2569 M - informačné a digitálne technológie

Študijný odbor Informačné a digitálne technológie je určený pre študentov, ktorí majú záujem o štúdium zamerané na informačné a komunikačné technológie ukončené maturitnou skúškou. Ťažiskom odborných predmetov sú programovanie, robotika, vytváranie webstránok, počítačová grafika, práca s videoeditormi a ďalším aplikačným softvérom.

Čaká na vás 6 nových učební plných moderných technológií, z toho jedna špeciálna učebňa pre vyučovanie technológií CISCO.

Termín podania prihlášok 20.marec 2024. Tešíme sa na teba.

Kontaktné údaje:

Súkromná stredná odborná škola podnikania

Hollého 1380, Senica

www.ssosp.sk

ssspsenica@ssspsenica.sk

034 651 55 93

 

Diaľkové štúdium

je určené pre študentov, ktorí majú záujem o odbor 6341 M – škola podnikania a chcú si zvýšiť stredné odborné vzdelanie na úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou alebo majú záujem o vykonanie ďalšej odbornej ekonomickej maturity. Vykonáva sa externou formou popri zamestnaní v trvaní dvoch školských rokov. Učebný plán je zhodný s učebným plánom denného štúdia. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou. Vyučovanie prebieha raz týždenne, a to vždy v sobotu. Začína od 8.00 hod. a každý týždeň majú študenti dva predmety.