Podmienky prijatia

Denné štúdium

Kritériá a podmienky prijímacieho konania na štúdium do 1. ročníka na Súkromnej strednej odbornej škole podnikania v Senici v školskom roku 2023/2024 v študijných odboroch 6341 M škola podnikania a 7237 M informačné systémy a služby.

 

Prijatí budú uchádzači spĺňajúci súčasne všetky nasledujúce podmienky:

  1. kompletné prihláškové materiály uchádzača boli doručené riaditeľovi strednej školy najneskôr do 20. marca 2023.
  2. vykonali prijímaciu skúšku 
  3. umiestnili sa v poradí úspešnosti podľa kritérií v odbore: škola  podnikania  na 1. až 24. mieste, informačné systémy a služby na 1. až 48. mieste,
  4. zákonný zástupca najneskôr 24. mája 2023 (23:59 hod.)písomne potvrdil strednej škole prijatie na vzdelávanie (príloha: Potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium).
  5. úspešne ukončili deviaty ročník základnej školy a vysvedčenie predložili v prvý deň školského roku 2023/2024.

 

Písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry pozostáva z doplňovacieho testu z učiva slovenského jazyka a literatúry v rozsahu osnov základnej školy.

Charakteristika testu zo slovenčiny a literatúry

 

Písomná skúška z matematiky obsahovala úlohy z aritmetiky, algebry i geometrie v rozsahu osnov základnej školy  bez konštrukčnej geometrie.

Charakteristika testu z matematiky

 

TERMÍNY 1. KOLA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

 

  1. termín: 4. máj 2023 o 8:00 v budove SSOŠP v Senici
  2. termín: 9. máj 2023 o 8:00 v budove SSOŠP v Senici

 

TERMÍN 2. KOLA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Termín:        20. jún 2023 o 8:00 v budove SSOŠP v Senici

 

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA – DENNÉ ŠTÚDIUM
Kritériá a podmienky prijatia denné štúdium>>Stiahnuť tu

Kritériá a podmienky prijatia denné štúdium – zahraniční študenti>>Stiahnuť tu

 

Diaľkové štúdium

Prihlášky na štúdium si môžete vyzdvihnúť v škole, alebo stiahnuť tu. Termín odovzdania prihlášky je do 31. júla 2022.

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA – DIAĽKOVÉ ŠTÚDIUM

Kritériá a podmienky prijímacieho konania>>Stiahnuť tu