Podmienky prijatia

Denné štúdium

Kritériá a podmienky prijímacieho konania na štúdium do 1. ročníka na Súkromnej strednej odbornej škole podnikania v Senici v školskom roku 2022/2023 v študijných odboroch 6341 M škola podnikania a 7237 M informačné systémy a služby.

 

PREDMETY

 

Písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry pozostávala z doplňovacieho testu z učiva slovenského jazyka a literatúry v rozsahu osnov základnej školy.

Charakteristika testu zo slovenčiny a literatúry

 

Písomná skúška z matematiky obsahovala úlohy z aritmetiky, algebry i geometrie v rozsahu osnov základnej školy  bez konštrukčnej geometrie.

Charakteristika testu z matematiky

 

TERMÍN 2. KOLA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

         Termín:    21. júna 2022 o 8:00 v budove SSOŠP v Senici

 

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA – DENNÉ ŠTÚDIUM
Kritériá a podmienky prijatia denné štúdium>>Stiahnuť tu

Kritériá a podmienky prijatia denné štúdium – zahraniční študenti>>Stiahnuť tu

 

Diaľkové štúdium

Prihlášky na štúdium si môžete vyzdvihnúť v škole, alebo stiahnuť tu. Termín odovzdania prihlášky je do 31. júla 2022.

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA – DIAĽKOVÉ ŠTÚDIUM

Kritériá a podmienky prijímacieho konania>>Stiahnuť tu