Podmienky prijatia

Denné štúdium

Kritériá a podmienky prijímacieho konania na štúdium do 1. ročníka na Súkromnej strednej odbornej škole podnikania v Senici v školskom roku 2020/2021 v študijných odboroch 6341 M škola podnikania a 7237 M informačné systémy a služby.

Prijímacie konanie sa uskutoční formou prijímacích skúšok. Prijímacia skúška sa bude  zo slovenského jazyka a literatúry a  z matematiky realizovať písomnou formou. Každá z týchto skúšok trvá 60 minút.

 

PREDMETY

Písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry sa bude skladať z doplňovacieho testu z učiva slovenského jazyka a literatúry v rozsahu osnov základnej školy.

Charakteristika testu zo slovenčiny a literatúry

 

Písomná skúška z matematiky bude obsahovať úlohy z aritmetiky, algebry i geometrie v rozsahu osnov základnej školy  bez konštrukčnej geometrie.

Charakteristika testu z matematiky

 

 

TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania; prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30. júna 2020.

 

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA – DENNÉ ŠTÚDIUM

Kritéria a podmienky prijímacieho konania >>

Príloha >>

 

Diaľkové štúdium

Prihlášky na štúdium si môžete vyzdvihnúť v škole, alebo stiahnuť tu. Termín odovzdania prihlášky je do 31. júla 2020

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA – ĎIAĽKOVÉ ŠTÚDIUM

Stiahnuť dokument >>