Podmienky prijatia

Denné štúdium

Kritériá a podmienky prijímacieho konania na štúdium do 1. ročníka na Súkromnej strednej odbornej škole podnikania v Senici v školskom roku 2024/2025 v študijných odboroch 6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní a 2569 M informačné a digitálne technológie.

 

Prijatí budú uchádzači spĺňajúci súčasne všetky nasledujúce podmienky:

 1. kompletné prihláškové materiály uchádzača boli doručené riaditeľovi strednej školy najneskôr do  20.marca 2024.
 2. vykonali prijímaciu skúšku 
 3. umiestnili sa v poradí úspešnosti podľa kritérií v odbore:
  • 2569 M informačné a digitálne technológie na 1. až 46. mieste,
  • 6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní na 1. až 24. mieste,
 4. zákonný zástupca najneskôr 22. mája 2024 (23:59 hod.) písomne potvrdil strednej škole prijatie na vzdelávanie (príloha: Potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium).
 5. úspešne ukončili deviaty ročník základnej školy a vysvedčenie predložili v prvý deň školského roku 2024/2025.

 

Písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry pozostáva z doplňovacieho testu z učiva slovenského jazyka a literatúry v rozsahu osnov základnej školy.

Charakteristika testu zo slovenčiny a literatúry

 

Písomná skúška z matematiky obsahovala úlohy z aritmetiky, algebry i geometrie v rozsahu osnov základnej školy  bez konštrukčnej geometrie.

Charakteristika testu z matematiky

 

TERMÍNY 1. KOLA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

 1. termín:  2. mája 2024

                          (v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov aj 3. mája 2024)

 1. termín:  6. mája 2024

                         (v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov aj 7. mája 2024)

TERMÍN 2. KOLA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

                        18. júna 2024

Všetky prijímacie skúšky sa konajú v hlavnej budove SSOŠP Senica.

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA – DENNÉ ŠTÚDIUM

Kritériá a podmienky prijatia denné štúdium>> Stiahnuť tu

Kritériá a podmienky prijatia denné štúdium – zahraniční študenti>>Stiahnuť tu