Podmienky prijatia

Denné štúdium

Kritériá a podmienky prijímacieho konania na štúdium do 1. ročníka na Súkromnej strednej odbornej škole podnikania v Senici v školskom roku 2020/2021 v študijných odboroch 6341 M škola podnikania a 7237 M informačné systémy a služby.

Prijímacie konanie sa uskutoční formou prijímacích skúšok. Prijímacia skúška sa bude  zo slovenského jazyka a literatúry a  z matematiky realizovať písomnou formou. Každá z týchto skúšok trvá 60 minút.

 

PREDMETY

Písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry sa bude skladať z doplňovacieho testu z učiva slovenského jazyka a literatúry v rozsahu osnov základnej školy.

Charakteristika testu zo slovenčiny a literatúry

 

Písomná skúška z matematiky bude obsahovať úlohy z aritmetiky, algebry i geometrie v rozsahu osnov základnej školy  bez konštrukčnej geometrie.

Charakteristika testu z matematiky

 

 

TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

 1. kolo prijímacích skúšok  

  1. termín: 11. 05. 2020 v budove SSOŠP v Senici
  2. termín:  14. 05. 2020 v budove SSOŠP  v Senici

2. kolo prijímacích skúšok  

  1. 16.06. 2020 v budove SSOŠP  v Senici

Úplné kritériá budú zverejnené na stránke školy do 01. 02. 2020 po ich schválení na pedagogickej rade.

Diaľkové štúdium

Prihlášky na štúdium si môžete vyzdvihnúť v škole, alebo stiahnuť tu. Termín odovzdania prihlášky je do 31. júla 2020

Kritériá budú zverejnené na stránke školy do 01. 02. 2020 po ich schválení na pedagogickej rade.