Vážení rodičia, milí deviataci!
Súkromná stredná odborná škola podnikania v Senici sa zameriava na vzdelávanie v oblasti účtovníctva, ekonomiky, manažmentu, marketingu a v druhom odbore na vzdelávanie v oblasti IT, robotiky, grafiky, programovania, tvorby webstránok a pod. Vzdelávanie je prispôsobené požiadavkám na trhu práce. Absolvent je pripravený na vysokoškolské štúdium alebo okamžité uplatnenie v praxi. (viď Štúdium – Profil absolventa)

Individuálne prehliadky školy a vybavenia

sú možné kedykoľvek po tel. dohovore.
034 651 55 93
Študijné odbory:
2569 M informačné a digitálne technológie – od 1.9.2024 (starý odbor: 7237 M Informačné systémy a služby)
6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní – od 1.9.2024 (pôvodný odbor: 6341 škola podnikania) - zmena názvu študijného odboru - nemení sa obsah, iba názov štud. odboru
Lepšie raz vidieť ako 100 x počuť.

Súkromná stredná odborná škola podnikania Senica

Základnou filozofiou školy v celej jej histórii je otvorenosť a spolupráca, ľudský prístup k výchove a vzdelávaniu.

Už 20 rokov poskytujeme žiakom odborné vzdelanie s perspektívou do budúcnosti, kde môžu bez problémov pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní alebo sa so svojou kvalifikáciou uplatniť na trhu práce. Súkromná stredná odborná škola podnikania je školou plnou možností, je to správne miesto pre tvoju budúcnosť. Je strednou školou, ktorú sa oplatí absolvovať.

Študentské video

Ďakujeme nášmu absolventovi, Dominikovi Parákovi, ktorý nás takto príjemne prekvapil a odovzdal nám kúsok zo svojej tvorby a podelil sa tak o svoje pocity počas štúdia na SSOŠP. Za tvorbu videoklipu ďakujeme Jarovi Konopovi, tiež nášmu absolventovi odboru  informačné systémy a služby.

Prečo na našu školu?

  • individuálny prístup učiteľov
  • vzájomnú úctu medzi učiteľom a žiakom
  • sociálne štipendium
  • konzultácie a bezplatné doučovanie

  • možnosť podnikať počas štúdia
  • prepojenie na vysoké školy
  • rast osobnosti a nadania
  • learning by doing

Education Services

Kingster University was established by John Smith in 1920 for the public benefit and it is recognized.

Learn More

International Hubs

Kingster University was established by John Smith in 1920 for the public benefit and it is recognized.

Learn More

Bachelor’s and Master’s

Kingster University was established by John Smith in 1920 for the public benefit and it is recognized.

Learn More

University Life

Kingster University was established by John Smith in 1920 for the public benefit and it is recognized.

Learn More

Alumni Events

View All Events
There're no item that match your search criteria. Please try again with different keywords.

Donation helps us

The Campaign for the Kingster University is the largest fundraising campaign in history. With a historic $1 billion goal, the campaign is expanding U of T’s global leadership capacity.

Subscribe To Newsletter

Get updates to news & events

The Campaign for the Kingster University is the largest fundraising campaign in history. With a historic

Please install and activate the "Newsletter" plugin to show the form.