Absolventi našej školy

Ing. Richard Záhumenský

 • Absolvent Leteckej fakulty TU Košice , 2023, pilot.
 • študijný odbor: letecký / akrobatický pilot – v bakalárskom štúdiu a v inžinierskom štúdiu odbor – manažérstvo leteckej prevádzky
 • v rokoch 2014 – 2018 bol študentom SSOŠP Senica – študijný odbor: škola podnikania so zameraním na športový manažment;
 • počas školy sa venoval ľadovému hokeju v tíme HK 91 Senica;
 • od roku 2012 je členom Záhoráckeho aeroklubu Senica, kde začal s lietaním na vetroňoch a po dovŕšení 17 rokov začal s výcvikom na motorových lietadlách;
 • aktuálne pôsobí ako motorový inštruktor, letecký akrobat a je členom leteckej skupiny Retro sky team, ktorá sa zaoberá simuláciou bojov z 2.svetovej vojny;
 • lieta na typoch lietadiel Antonov 2, Z-26, Z – 142, C -182, 172,150.

Martin Fajnor

 • v rokoch 2014 – 2018 pôsobil ako študent SSOŠP a počas štúdia pracoval u svojho otca vo firme Fami bageta (Myjava), ktorú jeho otec budoval od r. 1996
 • Po smrti otca sa rozhodol aj so svojím bratom (tiež absolvent SSOŠP) prevziať podnikanie a otvorili si ďalšiu prevádzku v meste Senica
 • v roku 2018 založili firmu s názvom Fami Fajnor, s. r. o., ktorej predmetom podnikania je poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia

Mgr. Monika Gáliková

 • vyštudovala Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy, odbor manažment malého a stredného podnikania
 • po štúdiu sa zamerala na oblasť personálneho manažmentu a pôsobila v spoločnosti  Very Goodies SK, s. r. o. na pozícii HR recruiter
 • v rokoch 2016  – 2018 pôsobila pre spoločnosť Slevomat.CZ, s.r.o., kde zodpovedala za pracovno – právnu agendu, uskutočňovala nábory pre rôzne pracovné miesta a aktívne sa podieľa na HR Brandingu spoločnosti
 • v súčasnosti pôsobí v nadnárodnej spoločnosti Schnellecke Slovakia, s.r.o., ako HR business partner
 • v rámci svojho pracovného zamerania sa naďalej vzdeláva prostredníctvom rôznych kurzov ako napr. behaviorálne pohovory, stress manažment, kurz riadenia konfliktov a mnoho ďalších.

Jaroslav Konopa

 • vyštudoval odbor Informačné systémy a služby
 • už v prvom ročníku na SSOŠP začal strihať videá a pracovať s grafikou
 • neskôr si kúpil zrkadlovku, aby mohol aj natáčať a popri škole si privyrábal nahrávaním a strihaním rôznych akcií
 • počas štúdia vyrobil viacero promovideí, v ktorých prezentoval SSOŠP Senica
 • ako 19-ročný sa zúčastnil pracovného pohovoru, kde preukázal svoje schopnosti a zručnosti, na základe ktorých bol prijatý na pozíciu postprodukčného strihača v spravodajstve RTVS

Bc. Michal Holaza

 • vyštudoval Evropský polytechnický institut, Hodonín, odbor Marketing a zahraničný obchod
 • ako 22 ročný začal pracovať ako kondičný tréner a výživový poradca
 • vypracoval a navrhol projekt multifunkčného tréningového centra MGYM v Skalici
 • neskôr sa rozhodol ísť samostatnou cestou a založil vlastné tréningové centrum s názvom MH training center
 • v roku 2013 založil vlastnú značku s názvom MH

Samuel Mráz

 • aktívny profesionálny futbalový hráč
 • najprv pôsobil ako futbalový hráč vo svojom rodnom meste Malacky
 • neskôr osem rokov  profesionálne pôsobil v Senici
 • po odchode zo Senice sa stal hráčom futbalového klubu MŠK Žilina, kde pôsobil rok a pol
 • pol roka strávil v zahraničnom talianskom klube FC Empoli a ďalšieho pol roka strávil na hosťovaní v FC Crotone
 • neskôr sa stal členom futbalového dánskeho klubu Bröndby, kde pôsobí dodnes
 • svoje pôsobenie mal aj vo všetkých vekových reprezentačných kategóriách od u – 15 až po u – 21 a svoje štarty nazbieral aj za seniorskú reprezentáciu, kde pôsobí ako hráč širšieho tímu

Michaela Kohlmanová

 • po absolvovaní strednej školy odišla do Nemecka za prácou, kde aj absolvovala štátnicu z nemeckého jazyka
 • v roku 2001 sa presťahovala do Anglicka, kde  viedla reštauráciu a organizovala rôzne akcie ako svadby, narodeninové oslavy
 • neskôr pôsobila vo firme Wellness Centrum, kde mala na starosti oddelenie práce s verejnosťou – marketing a predaj
 • pred piatimi rokmi začala pracovať pre jednu z londýnskych univerzít,  spočiatku ako konzultantka a momentálne  vedie tím konzultantov z rôznych častí Európy.
 • absolvovala kurz Life Coach
 • študuje  Health Coaching Diploma a pracuje s jednotlivcami na zlepšení ich životného štýlu, sebavedomia, či nájdenia nových cieľov v živote alebo v zmene kariéry

Mgr. Jakub Nedoba

 • vyštudoval Vysokú školu manažmentu, odbor podnikový manažment a znalostný manažment
 • počas vysokoškolského štúdia sa venoval internetovému podnikaniu, pracoval ako ekonomický redaktor v tlačovej agentúre, PR manažér v mediálnej agentúre a publicista
 • 2010 – 2014 pôsobil ako protikorupčný aktivista v Senici
 • od roku 2012 bol predsedom mládežníckej politickej organizácie Mladí liberáli, ktorá spolupracovala so politickou stranou SaS
 • 2014 – 2018 – poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Senica
 • v roku 2017 v spolupráci s o. z. ZOMOS napísal publikáciu „Pomôžme si sami“, ktorá sa venuje samospráve, konkrétne príbehom z 26 slovenských obcí. Publikácia je voľne dostupná na: https://www.zomos.sk/wp-content/uploads/publikacie/Pom%C3%B4%C5%BEme-si-sami.pdf
 • od septembra 2019 je poslancom NR SR, kde pôsobí ako člen Výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj
 • súťažne hrá šach v Bratislavskom kraji

Michaela Podlužanská

 • 2009 – 2011 pracovala ako vedúca prevádzky firmy J+V, s. r. o.
 • 2011 – 2015 pôsobila ako vedúca zmeny a pracovníčka na informáciách v supermarkete Kaufland, v. o. s.
 • popri práci sa rozhodla samostatne podnikať
 • otvorila si psí salón v meste Senica , ktorý v súčasnosti sama riadi a kde pracuje aj ako “groomerka”
 • MIMI Psí  Salón, Hollého 1315/2, Senica