O škole

Naša škola oslávila v roku 2019 dvadsiate výročie svojho založenia a svoju históriu začala písať v roku 1999 pod názvom Súkromná stredná škola podnikania. Prvé slávnostné otvorenie bolo dňa 3. septembra daného roka. K tomuto dátumu mala škola 27 žiakov. Riaditeľom školy sa stal Mgr. Vladimír Sládeček, ktorý bol zároveň aj zriaďovateľom školy. SSŠP ponúkala 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou v odbore škola podnikania.

Neskôr bola škola premenovaná na Súkromnú strednú odbornú školu podnikania.

V roku 2010 sa stala riaditeľkou školy Mgr. Dana Bánska. V súčasnosti je riaditeľkou školy Ing. Janka Redechová.

 

Nové študijné odbory

Študijné odbory sa menili s potrebami rozvíjajúceho sa ekonomického a informačného prostredia v našom regióne. Po desiatich rokoch škola otvorila ďalší vzdelávací odbor s názvom informačné systémy a služby. Študijný odbor škola podnikania bol rozšírený na dve oblasti, a to školu podnikania so zameraním na športový manažment a školu podnikania so zameraním na anglický jazyk.

 

Kvalita na prvom mieste

Počas takmer 20 rokov svojej existencie sa SSOŠP Senica zaradila medzi stredné odborné školy, ktoré vynikajú svojou kvalitou s dôrazom na odborný profil absolventa. Brány školy opustilo doteraz viac ako 1 600 študentov po úspešnom zložení maturitnej skúšky.

SSOŠP Senica pripravuje absolventov so širokým všeobecným i odborným vzdelaním, nevyhnutným pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, tuzemskom i medzinárodnom obchode, oblasti odborných činností ekonomiky, marketingu, bankovníctva a služieb. Absolventi sú schopní zakladať vlastné firmy a venovať sa podnikateľskej činnosti.

Škola aktívne spolupracuje s informačným centrom Europe Direct Senica a je nositeľom certifikátu Škola priateľská deťom.

 

Nielen vzdelávanie

Činnosť školy je veľmi bohatá. Okrem výchovno-vzdelávacieho procesu ju tvorí aj množstvo aktivít, ktoré s ním súvisia a dotvárajú dobrý obraz školy a šíria aj jej dobrú náladu.

Súčasťou školy je školská jedáleň a športový areál a v súčasnosti sa buduje nové moderné informatické laboratórium. Od 1. 9. 2020 bude škola poskytovať duálne vzdelávanie pre študentov v rámci oboch študijných odborov.