O škole

O škole

Naša škola začala písať svoju históriu v roku 1999 pod názvom Súkromná stredná škola podnikania. Riaditeľom školy sa stal Mgr. Vladimír Sládeček, ktorý bol zároveň aj zriaďovateľom školy. SSŠP ponúkala 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou v odbore Škola podnikania. Neskôr bola škola premenovaná na Súkromnú strednú odbornú školu podnikania. Od roku 2010 škola poskytuje vzdelávanie v odbore Informačné systémy a služby. V tom istom roku sa stala riaditeľkou školy Mgr. Dana Bánska. Od roku 2016 vykonávala funkciu riaditeľky Ing. Janka Redechová a od roku 2020 je riaditeľom školy PhDr. Milan Trizuliak.

Kvalita na prvom mieste

Počas svojej vyše 20-ročnej existencie sa SSOŠP Senica zaradila medzi stredné odborné školy, ktoré vynikajú svojou kvalitou s dôrazom na odborný profil absolventa a individuálny prístup pedagógov. Brány školy opustilo doteraz viac ako 1 600 študentov po úspešnom zložení maturitnej skúšky.

SSOŠP Senica pripravuje absolventov so širokým všeobecným i odborným vzdelaním, nevyhnutným pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, domácom i medzinárodnom obchode, oblasti odborných činností ekonomiky, účtovníctva, marketingu, bankovníctva a služieb. Absolventi sú schopní zakladať vlastné firmy a venovať sa podnikateľskej činnosti.

Od 1. 9. 2020 škola poskytuje duálne vzdelávanie pre študentov v rámci študijného odboru Škola podnikania.

Škola aktívne spolupracuje s informačným centrom Europe Direct Senica a je nositeľom certifikátu IT Akademia Partner a Škola priateľská deťom.

 

Nielen vzdelávanie

Činnosť školy je veľmi bohatá. Na škole funguje mimo vyučovania niekoľko záujmových krúžkov, ako napr. 3D-modelovanie a 3D-tlač, grafický dizajn, hra na gitare, krúžok čítania v anglickom jazyku a i. Okrem výchovno-vzdelávacieho procesu sa na škole realizuje aj množstvo aktivít, ktoré s ním súvisia a dotvárajú obraz školy a šíria aj jej dobré meno.

Medzi obľúbené akcie v minulosti patrili a dúfame, že po pandemickom období aj budú naďalej medzi ne patriť akcie, ako napr. blšie trhy na škole, výlety do zahraničia, exkurzie na hrady, zámky, úrad vlády, parlamentu, do rôznych firiem, športové a vedomostné olympiády, lyžiarske výcviky, imatrikulácie, Halloween, charitatívne akcie (Biela pastelka, Hodina deťom, Študentská kvapka krvi, Deň narcisov, Týždeň dobrovoľníctva), organizácia letných táborov robotiky a informatiky a pod. Súčasťou školy je školská jedáleň s dennou ponukou 4 jedál.

Priestranný školský areál s množstvom zelenej plochy ponúka pestrú paletu možností na športové vyžitie cez prestávky alebo po vyučovaní. K dispozícii je multifunkčné ihrisko na futbal, floorbal, basketbal, volejbal, hádzanú, tenis.

Súkromná stredná odborná škola podnikania v Senici ponúka dva študijné odbory:

Študijný odbor škola podnikania je určený pre študentov, ktorí majú záujem o vzdelanie ekonomického charakteru ukončené maturitnou skúškou. Profilové predmety tohto odboru sú ekonomika, účtovníctvo, manažment, marketing, právna náuka. V rámci tohto odboru ponúkame možnosť študovať  v systéme duálneho vzdelávania.

Študijný odbor informačné systémy a služby je určený pre študentov, ktorí majú záujem o štúdium zamerané na informačné a komunikačné technológie ukončené maturitnou skúškou. Ťažiskom odborných predmetov sú programovanie, robotika, vytváranie webstránok, počítačová grafika, práca s videoeditormi a ďalším aplikačným softvérom.

Čaká na vás 6 nových učební plných moderných technológií, z toho jedna špeciálna učebňa pre vyučovanie technológií CISCO.