Podujatia pre uchádzačov

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 29. novembra 2021 sa ruší Deň otvorených dverí naplánovaný na 2.12.2021. O náhradnom termíne DOD Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky školy a výchovných poradcov na ZŠ.