OZNAM PRE ŠTUDENTOV DIAĽKOVÉHO ŠTÚDIA:

Prijímacie skúšky sa budú konať dňa 5.9.2020 o 8:30 v budove školy.

– Vstupujte do budovy školy s rúškom.

– Pri vstupe do budovy školy si dezinfikujte ruky.