Informácia o počte obsadených miest na SSOŠP Senica

V súlade s Rozhodnutím číslo 2020/11399:1-A2200 o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách
v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. 4. 2020 zverejňujeme počet obsadených a počet voľných miest
v jednotlivých odboroch, a to nasledovne:

Kód
odboru
Názov
odboru
Obsadené
miesta
Voľné
miesta
6341 M Škola podnikania 240
7237 M Informačné systémy a služby   470

Z tohto dôvodu sa na našej škole druhé kolo prijímacieho konania neuskutoční.

Súbory na stiahnutie:

Zoznam prijatých žiakov pre 2020-2021 ISS.doc

Zoznam prijatých žiakov pre 2020-2021 ŠP.doc