Slávnostné oceňovanie kultúrnych a pedagogických osobností mesta Senica 2019

Dňa 28.03.2019 (Deň učiteľov) sa konalo Slávnostné oceňovanie kultúrnych a pedagogických osobností mesta Senica. Tento rok bola spomedzi našich vyučujúcich odmenená pani učiteľka Mgr. Ružena Prosnanová. Na Súkromnej strednej odbornej škole podnikania v Senici pracuje ako učiteľka nemeckého jazyka, občianskej náuky, administratívy a korešpondencie. Svojím zapáleným prístupom a entuziazmom motivuje študentov k organizovaniu rôznych školských aj mimoškolských aktivít. Za jej neúnavnou prácou je vidieť mnohé úspechy, ktoré so svojimi žiakmi dosiahla: na jeseň v roku 2018 bol Súkromnej strednej odbornej škole podnikania na slávnostnej ceremónii na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave udelený titul Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (v skratke EPAS) spolu s ďalšími 13 školami z celého Slovenska. Tento program je realizovaný v spolupráci Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu s Academia Istropolitana Nova a Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku. Junior ambasádori SSOŠP Senica sa umiestnili na peknom šiestom mieste. So svojím tímom vydávala počas roka aj školský časopis Európa dokorán. Mgr. Prosnanová taktiež viedla tím študentiek na súťaž Mladý Európan, kde v okresnom kole zvíťazili a postúpili do celoslovenského finále. Okrem toho sa podieľa na príprave a organizácii olympiád v nemeckom jazyku a výletov do Viedne. Mgr. Ružena Prosnanová je svojím zanietením a profesionalitou pre Súkromnú strednú odbornú školu podnikania veľkým prínosom.