Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku 2019

Dňa 25. 11. 2019 sme zorganizovali školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Prihlásilo sa 11 študentiek a študentov. Po písomnej časti (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, test z gramatiky) sa konala ústna časť, kde žiaci museli preukázať nielen úroveň jazyka a slovnej zásoby, ale aj kreativitu opise obrázka. V kategórii 2D sa na 1. mieste  umiestnila Ema Vendleková z 1.A, na 2. mieste skončil Martin Jastráb z 1.B a 3. miesto obsadil Maksym Tsaruk z 1.B. V kategórii 2C sa na prvom mieste umiestnil Marcus Adamec, ktorý nás bude reprezentovať už na krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku. Všetkým študentom ďakujeme za účasť a oceneným gratulujeme! Do galérie Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku 2019 boli pridané fotografie.