Revolution Train

V piatok 8. novembra 2019 študenti 3. a 4.ročníka absolvovali aktivity v protidrogovom vlaku Revolution Train zameraného prostredníctvom interaktívneho zážitkového programu na prevenciu proti drogám.

Cieľom vlakového programu bolo prostredníctvom zapojenia všetkých ľudských zmyslov efektívne zapôsobiť na návštevníka vlaku,  na jeho pohľad na legálne i nelegálne drogy, závislosti a inšpirovať ho k pozitívnym životným voľbám. Protidrogové aktivity vo vlaku zaujímavou formou predstavili  mechanizmy, prostredníctvom ktorých vzniká závislosť až po dôsledky, ktoré závislému od drog spôsobí. Študenti videli reálny príbeh drogovo závislých mladých ľudí, ktorý cez množstvo emotívnych situácií vytváral priestor na premýšľanie o nebezpečenstve legálnych a nelegálnych drog. Účastníci preventívneho projektu si prostredníctvom filmu vypočuli klamstvá “feťákov” aj pravdy o živote na drogách, po vysunutí plátna bol reálne zobrazený drogový brloh, väzenská cela či autohavária. Všetci dostali na úvod dotazník a v ňom mohli anonymne reagovať na to, čo videli. Počas celej prehliadky boli účastníci nabádaní k tomu, aby sa vedeli v živote správne rozhodnúť, aby hľadali správne možnosti, aby „neboli ovcou“ a nenechali sa strhnúť davom. Veď každý z nás má len jeden život, ktorý je potrebné si vážiť. Tento vlak študentov z našej školy síce nikam neodviezol, ale verme, že ich naviedol na tú správnu cestu.

Slovami študentov : „Neuveriteľné. Skvelé. Pravdivé a smutné. Rozhodne treba vidieť. “