Olympiáda zo slovenského jazyka

28. novembra 2019 sme zorganizovali Olympiádu zo slovenského jazyka. Účasť bola vysoká, prihlásilo sa až 12 žiakov z prvých ročníkov. Účastníci súťaže sa popasovali s testom a písomnou  časťou, ktorej úlohou bolo napísať reklamu na knihu ako vianočný darček. Po krátkej prestávke nás čakala najťažšia časť olympiády, a to ústna. Prezentácia diskusného príspevku pred porotou študentov trocha potrápila, ale všetko dobre dopadlo. Po spočítaní všetkých bodov sme sa dopracovali k vyhláseniu výsledkov: 1. miesto – Patrícia Janúšková z 1. A, 2. miesto – Simona Khulová z 1. C, 3. miesto – Henrieta Gajdúšková z 1. A. Víťazom gratulujeme a ostatným ďakujeme za preukázané vedomosti zo slovenského jazyka.