Olympiáda v anglickom jazyku 2019

Dňa 20. 11. 2019 sme zorganizovali školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Prihlásilo sa 18 študentov zo všetkých ročníkov. Konkurencia bola mimoriadne silná. Po písomnej časti (gramatika, slovná zásoba, čítanie a počúvanie s porozumením), postúpilo do ústnej časti 10 najlepších študentov, ktorí museli preukázať nielen úroveň jazyka, ale aj kreativitu v rolovej hre a v tvorbe príbehu. A študenti naozaj predviedli skvelé výkony! Na 1. mieste skončila Lenka Szabóová, 3.A a len o 0,8 boda na 2. mieste skončil Richard Rúsek, 4.A, 3. miesto obsadila Kristína Evjáková, 2.A. Lenka Szabóová nás bude reprezentovať na obvodnom kole, ktoré sa uskutoční na našej škole in januári 2020.