Súkromná stredná odborná škola podnikania Senica

Novinky

Prijímacie skúšky sa budú konať dňa 5.9.2020 o 8:30 v budove školy. – Vstupujte do budovy školy s rúškom. – Pri vstupe do budovy školy si dezinfikujte ruky. 
Čítať viac
Pokyny pri nástupe do školy 2. septembra 2020 V súvislosti so zmenou uverejnenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu uverejňujeme nový dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka. Pôvodný dotazník je neplatný. Za spôsobené komplikácie sa ospravedlňujeme. nástup do školy 8:00žiaci od II. ročníka vyššie sa stretnú v triedach podľa priloženého plánu školyžiaci I. ročníka sa zhromaždia v jedálni školyvšetci žiaci vstupujú do budovy školy s rúškomžiaci si pri...
Čítať viac
V súlade s Rozhodnutím číslo 2020/11399:1-A2200 o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. 4. 2020 zverejňujeme počet obsadených a počet voľných miest v jednotlivých odboroch, a to nasledovne: KódodboruNázovodboru Obsadenémiesta Voľnémiesta 6341 M Škola podnikania 240 7237 M Informačné systémy a služby   470 Z tohto dôvodu sa na našej škole druhé kolo prijímacieho konania neuskutoční....
Čítať viac
Dňa 26.02.2020 sa konal na „súkromke“ opäť raz koncert pre študentov. Konkrétne išlo o environmentálny hudobno-vzdelávací program „VODA  NAD  ZLATO“. Dvojica hudobníkov priblížila žiakom význam, dôležitosť a nenahraditeľnosť vody v prírode a pre človeka. Program sa dotýkal tém, ako sú napr. kolobeh vody v prírode, zásoby pitnej vody, šetrenie vodou, budúcnosť s nedostatkom vody, jej znečisťovanie a pod.
Čítať viac
1 2 3 11

Novinky & blog

Vitajte na blogu Súkromnej strednej odbornej školy v Senici. Tu sa dozviete všetky novinky a zaujímavosti, ktoré sa dejú na našej škole.

Najnovšie články

OZNAM PRE ŠTUDENTOV DIAĽKOVÉHO ŠTÚDIA:
27. augusta 2020Autor
POZOR ZMENA
26. augusta 2020Autor
Informácia o počte obsadených miest na SSOŠP Senica
5. júna 2020Autor
VODA NAD ZLATO
3. marca 2020Autor
Retro deň na našej škole
1. marca 2020Autor