Materská škola

Súkromná materská škola = starostlivosť a vzdelávanie s rešpektujúcim prístupom k deťom a Montessori pomôckami

 

Prečo si vybrať práve našu škôlku?

 • Maximálna podpora dieťaťa na ceste k poznaniu vďaka zážitkovému učeniu
 • Vedenie  k samostatnosti a zodpovednosti
 • Nerušená sústredená práca s aktivitami podľa vlastného výberu
 • Učenie sa vlastným tempom
 • Individuálny prístup
 • Adaptačný proces podľa dohody s rodičmi
 • Spoločné edukačné aktivity
 • Lekcie zdvorilého správania
 • Nepovinný spánok pre staršie deti
 • 2 x denne pobyt vonku (v prípade nepriaznivého počasia máme k dispozícii telocvičňu blízko škôlky)
 • Denná komunikácia v angličtine
 • Raz za týždeň výprava do prírody za poznaním a dobrodružstvom
 • Výlety a exkurzie (hasiči, tlačiareň, smetiari, pekáreň, galéria, múzeum, farma, chovatelia psíkov …)
 • Správy a konzultácie o napredovaní dieťaťa
 • Atraktívna lokalita s priestranným dvorom v blízkosti parku a cyklotrasy

 

Naše hodnoty:

 • Láskavosť
 • Empatia
 • Úcta
 • Trpezlivosť
 • Porozumenie
 • Pomoc pri zvládaní emócií
 • Pokojné riešenie konfliktných situácií
 • Sloboda v rámci pravidiel a vymedzených hraníc

 

Vízia do budúcna

Naším cieľom je postupne rozšíriť škôlku o ďalšiu triedu a zriadiť aj Montessori základnú školu, v ktorej by deti mohli ďalej pokračovať vo vzdelávaní s rešpektujúcim prístupom učiteľom, novým poňatím konceptu školy, do ktorej deti budú s radosťou chodiť a učenie bude pre nich vzrušujúcim objavovaním bez straty vnútornej motivácie.

Náš tím

Náš profesionálny pedagogický tím je vždy pripravený pomôcť Vašim deťom, podporovať ich, oceniť ich snahu, vypočuť ich, poradiť im, tešiť sa s nimi … jednoducho BYŤ tu s nimi a pre nich a SPREVÁDZAŤ ich na ceste za poznaním. Naším cieľom je vytvoriť deťom druhý domov, kde budú chodiť s radosťou a nadšením. Láska a pochopenie je tým hlavným kľúčom k ich čistým srdciam.

 

Režim dňa

7.00 – 8.00     príchod detí

7.00 – 10.00   ranný blok Montessori aktivít

8.30 – 8.45     elipsa (zdvorilostné lekcie, edukačné aktivity)

9.45 – 10.00   hudobno-pohybové aktivity, joga

10.00 – 11.30 pobyt vonku

11.30 – 12.00 obed

12.00 – 14.00 spánok – menšie deti

12.00 – 14.00 odpočinok pri čítaní príbehu a krúžky – staršie deti

14.00 – 15.30 voľná hra, olovrant

15.30 – 16.30 pobyt vonku, odchod domov

Počas ranného bloku a popoludňajšej voľnej hry sa dieťa samo rozhoduje čo bude robiť, s kým (či chce aj s niekým spolupracovať), kde (na koberčeku alebo pri stole) a ako dlho.

V čase sústredenosti dieťaťa dbáme na to, aby neboli vyrušované. Tento proces je veľmi dôležitý pre vybudovanie sebadisciplíny a harmonizáciu psychiky dieťaťa.

 

Cenník

Mesačný poplatok za celodennú starostlivosť – 200€

Stravné (desiata, obed, olovrant) – 3€ / deň (desiata – 0,50€, olovrant – 0,50€, obed – 2,00€)

Strava bude pripravovaná vo vlastnej školskej jedálni s prihliadnutím na zdravé stravovanie v detskom veku.

Poplatok za starostlivosť a stravu sa uhrádza mesiac vopred do 25. dňa v mesiaci na č. účtu: ………………………….,

v správe pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa.

 

Prijímanie detí do MŠ

Do škôlky prijímame deti vo veku od 2,5 do 4 rokov kedykoľvek v priebehu roka, ak máme k dispozícii voľné miesto. Malo by mať osvojené základné hygienické návyky primerané svojmu veku. Predpokladom pre prijatie dieťaťa je pozitívny vzťah rodičov k Montessori pedagogike, rešpektujúci prístup k dieťaťu a osobná návšteva v našej škôlke. 

Prijatie dieťaťa do škôlky nie je nárokovateľné. 

Konečné rozhodnutie o prijatí či neprijatí má riaditeľ/ka.

Doklady potrebné na registráciu dieťaťa:

 • Vyplnená žiadosť o prijatie
 • Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti a absolvovaní povinného očkovania dieťaťa

 

Info pre rodičov

Povinná výbava pre deti počas celého roka:

 • papuče, pyžamo
 • gumáky, nepremokavé pršioblečenie (bunda, pršigate)
 • náhradné oblečenie (spodná bielizeň, tričko, tepláky, ponožky, dievčatá: šaty, pančuchy)

Naviac v lete: pokrývka hlavy, fľaša na vodu, príp. opaľovací krém,

              v zime: čiapka, rukavice, otepľovače / overal, lopár na šmýkanie.

Všetky veci dieťaťa by mali byť podpísané.

 

Naša materská škola je zaradená do siete škôl, takže sme viazaní napĺňať obsah určený Štátnym vzdelávacím programom. Ubezpečujeme rodičov, že dieťa bude náležite pripravené na prestup do základnej školy, keďže precvičujeme všetky zručnosti, ktoré má dieťa pred nástupom do školy ovládať. Je v našom záujme, aby bol tento prechod čo najmenej zaťažujúci a aby deti boli pripravené po stránke kongnitívnej, emočnej i sociálnej.

 

Kontakty

Súkromná stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380, 905 01 Senica

ssspsenica@ssspsenica.sk

 • 0907 161 135 – riaditeľ zriaďovateľa školy
 • 0917 593 462 – asistentka zriaďovateľa školy
 • 034 651 55 93 – sekretariát