Imatrikulácie 2019

V stredu 13. 11. 2019 sa prváci stali “oficiálnymi” členmi súkromky. Nepríjemné disciplíny sme vymenili za film Kto bude ďalší? Vtedy sme sa pozreli realite priamo do očí, hoci problém kyberšikany, extrémny fenomén rooftopping či sexuálne zneužívanie pre mnohých neboli tabu. Po krátkej prestávke sme pokračovali v imatrikulovaní, keď sa žiaci jednotlivých prváckych tried predstavili so svojím programom a prijali imatrikulačný list. Prváci sa svojej roly zhostili bravúrne, očarili najmä svojimi kostýmami – “chalan = baba, baba = chalan”. Záverečnou bodkou bola spoločná fotografia a spokojnosť na všetkých tvárach.