Dotkol sa hviezd…

Dňa 9. septembra 2021 sme sa vybrali na exkurziu do Košarísk a na Bradlo, aby sme navštívili rodný dom a miesto posledného odpočinku generála Milana Rastislava Štefánika a pripomenuli si túto významnú osobnosť našich dejín.

Boli sme fascinovaní životom tohto veľkého muža, ktorý svojmu neuveriteľne krehkému cieľu podriadil celý svoj život. Zanovito a odhodlane kráčal za svojou nebeskou záľubou – astronómiou, odvážne sa
prebíjal svetom a nikdy nezabudol na svoju domovinu. Dodnes sa pýtame: „Prečo musel človek, ktorý toľko obetoval slobode svojej vlasti, umrieť na jej prahu práve vo chvíli, keď dosiahol svoj cieľ?“

Na Bradle nás milo prekvapili zmeny, ktoré nás tam čakali. So záujmom sme si pozreli dokument o stavbe tohto pietneho miesta. Potešilo nás aj sladké kapučíno z pojazdnej kaviarne Milánek.