Deň európskych jazykov 2019

Dnes už všetci vieme, aké je dôležité ovládať nielen jeden či dva cudzie jazyky, ale pustiť sa aj do štúdia ďalších. Otvára nám to cestu do sveta, sme viac otvorení, tolerantní voči iným národom, kultúram. Aj tento rok sme sa 26. septembra zapojili do aktivít spojených s dňom Európskeho jazyka, kde sme si formou kvízov,  jazykových hier  aj spievania uvedomili rôznorodosť jazykov  a kultúrnu rozmanitosť európskych krajín. Do galérie Deň európskych jazykov 2019 boli pridané fotografie.